วิธีชำระเงิน

หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกวิธีการ การชำระดังกล่าวข้างต้นได้โดยความสะดวก ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ อันเกี่ยวกับการชำระเงินสามารถติดต่อ ได้โดยตรงที่ เบอร์โทร 082-246-5639, 096-245-2425

ลูกค้าสามารถ เลือกช่องดังนี้

หากท่านอยู่ในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล

  1. เมื่อเริ่มดำเนินงาน หากลูกค้าสะดวกสามารถเดินทางมาชำระเงินสดได้ที่บริษัทฯ ในวัน และเวลาทำการจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 และ 13.00-17.00 น.
  2. หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ สำหรับค่าดำเนินการเรียกเก็บตามข้อตกลงที่ได้แจ้งไว้กับลูกค้า ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีมีการดำเนินการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้แต่แรก ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง

หากท่านอยู่ต่างจังหวัด

  1. สามารถส่งเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการยื่นขอดำเนินการอนุมัติการเดินทาง ตามที่ทางบริษัทฯได้แจ้งให้ทราบในรายละเอียด ผ่านทางไปรษณีย์มายังบริษัท แนะนำให้ส่งแบบ EMS หรือลงทะเบียนเท่านั้น (หากเป็นการส่งเอกสารธรรมดาจะไม่สามารถตรวจสอบได้)
  2. หลังจากเอกสารส่งถึงบริษัทฯ แล้ว จะรีบแจ้ง และตรวจสอบ ยืนยันเอกสารของท่านโดยทันที พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินการ สำหรับค่าดำเนินการเรียกเก็บตามข้อตกลงที่ได้แจ้งไว้กับลูกค้า ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีมีการดำเนินการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้แต่แรก ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง โดยสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้

การรับงานนอกสถานที่

การรับงานนอกสถานที่ ท่านสามารถนัดหมายก่อนล่วงหน้า โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน พร้อมเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ หลังจากได้รับเอกสาร และตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้

ขั้นตอนดำเนินงาน

เรายินดีให้คำแนะนำ และดูแลด้วยประสบการณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสและความสะดวก สบาย รวมถึงความประทับใจของลูกค้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร. 062-827-5639

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเอกสารที่จำเป็น

ยื่นเอกสาร

ลูกค้าทำการยื่นเอกสารเพื่อขอ

รอรับหนังสือเดินทาง

ทางเมสเซนเจอร์หรือไปรษณีย์ไทย